Minder afval op de werf dankzij staalframebouw

20 januari 2019

RENOVATIEPLANNEN? WAT DOE IK MET HET AFVAL? EN HOE ZIT HET ALS IK BOUW MET STAALFRAMEBOUW EN HET AFVAL OP DE WERF?

Heb je plannen om een bestaande woning deels of volledig af te breken? In dit artikel vind je richtlijnen over het inzamelen en verwijderen van sloopafval.

Mag ik zelf sloopwerken uitvoeren? Is er een regelgeving? In principe mag iedereen een gebouw slopen. Waar je zeker rekening mee moet houden is dat je gevaarlijke en schadelijke stoffen moet scheiden. Dit kan enkel gebeuren door gespecialiseerde firma’s die met de nodige voorzorgen dit afval verwijderen en verwerken.

Als je renovatie een dermate grote verandering in de bouwstructuur tot gevolg heeft heb je een bouwvergunning nodig. Ook voor deze afbraakwerken is er meestal een vergunning nodig.

Hieronder een oplijsting van afvalstoffen die er tijdens afbraakwerken kunnen vrijkomen.

Welke zijn gevaarlijke afvalstoffen?
De steenachtige (95%) en de nietsteenachtige  (5%).  De steenachtige bestaat uit de inerte (betonpuin, steenpuin, keramiek, natuursteen, niet-vervuild glasafval of een mengsel van deze afvalstoffen) en asfaltpuin. De niet-steenachtige bestaat uit recupereerbaar (houtafval, kunststoffen, oude metalen, papier en karton) en een niet- of moeilijk recupereerbare en/of scheidbare delen. In het bouw- en afbraakafval vind je regelmatig nog asbest onder de vorm van asbestcementhoudende leien of golfplaten. Alle asbesthoudend bouwmateriaal is gevaarlijk afval en moet afzonderlijk ingezameld worden. Bouw- en afbraakafval kan ook nog ander gevaarlijk afval bevatten, zoals restanten en verpakkingen van verven, vernissen, houtveredelingsmiddelen, lijmen, kitten, afbijtmiddelen, afvalolie, teerhoudend afval…

Waar naartoe met asbesthoudend bouwafval? Hou asbestcementplaten of –leien bij de sloop zo intact mogelijk. Meng de platen bij de afvoer niet met ander puin zodat het niet terechtkomt in een puinbreker. Voer het asbestafval af naar het containerpark of naar een vergunde stortplaats. Dit mag je als particulier zelf doen. Bij sommige asbesthoudende afvalstoffen zijn de asbestvezels minder hecht gebonden dan bij asbestcement. Afbraak en de verwijdering ervan doe je best niet zelf maar laat je over aan een gespecialiseerde onderneming.

Het daarom aangewezen dat er selectief gesloopt wordt, laat eerst de gevaarlijke stoffen verwijderen door erkende firma’s en sorteer daarnaast alle bouwpuin volgens steenachtige en niet-steenachtige materialen.

Meer weten? Je vindt meer informatie op www.ovam.be of kom even langs bij de gemeentelijke milieudienst.

Bouwen met staalframe

Bouwen met staalframe heeft tal van voordelen, één daarvan is dat er minder afval op de werf is. Tot 66.6% minder afval, dit leidt natuurlijk niet enkel tot een voordeel voor de natuur maar ook een voordeel in de portemonne van de bouwheer.

Wens je meer informatie over de werkwijze van De Huissmid? Contacteer ons.

© De Huissmid 2024