Premie voor uitbreiding van een bestaande woning in staalframe

05 februari 2019

Staalframe en de verbeteringspremie

Ondek hier hoe u met staalframebouw de overbewoning kan tegen gaan.

De Vlaamse verbeteringspremie voor specifieke verbeteringswerken aan de woning, of voor verbouwingswerken om overbewoning te verhelpen, is er voor u als:

 1. u werken uitvoert aan uw woning (dak, buitenschrijnwerk, elektriciteit, verwarming, sanitair, gevel, vochtbestrijding of uitbreidingswerkent)
 2. uw woning minstens 25 jaar oud is
 3. uw gezin in 2016 (referentiejaar voor aanvragen in 2019) een inkomen had van hoogstens 31 340 euro (+1630 euro per persoon ten laste).

De verbeteringspremie in zijn huidige vorm aanvragen kan nog tot en met 31 mei 2019. De verbeteringspremie zoals wij deze vandaag kennen gaat opgenomen worden in de overkoepelende renovatiepremie. Een aanvraag voor deze nieuwe overkoepelende renovatiepremie is mogelijk vanaf 1 februari 2019.

Er zijn natuurlijk wel enkele voorwaarden aan deze  premie verbonden mbt inkomen, de woning en de facturen.

Inkomen

Voor aanvragen in 2019 mag het belastbaar inkomen van de bewoner en samenwonende partner niet meer bedragen dan 31.340 euro (+ 1.630 euro extra per persoon ten laste).

Als u de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor bedraagt het maximuminkomen van de verhuurder en de persoon met wie hij of zij wettelijk of feitelijk samenwoont 62.670 euro.

Bij de aanvraag geldt het belastbaar inkomen van drie jaar eerder: voor aanvragen in 2019 is dus het belastbaar inkomen van 2016 van tel.

De aanvraagdatum is de datum waarop u de aanvraagdocumenten verstuurt naar Wonen-Vlaanderen (postdatum als bewijs), of ze persoonlijk indient op een dienst van Wonen-Vlaanderen.
Een persoon ten laste is een inwonend kind dat op de aanvraagdatum jonger is dan 18 jaar, en waarvoor u kinderbijslag ontvangt, of dat na voorlegging van bewijzen wordt beschouwd als persoon ten laste. Inwonende gezinsleden die zijn erkend als persoon met een ernstige handicap gelden ook als persoon ten laste.

De woning

De woning moet als hoofdverblijfplaats dienen, in het Vlaamse Gewest liggen en minstens 25 jaar oud zijn (die laatste voorwaarde geldt niet bij het verbouwen van een woning om overbewoning te verhelpen).
Voor de ouderdom van de woning telt de datum van de eerste bewoning zoals die in het gemeentelijke bevolkingsregister staat.

De facturen

De verbeteringspremie wordt berekend aan de hand van facturen van de uitgevoerde werken. Die facturen mogen bij de aanvraag niet ouder zijn dan een jaar. Voor elke categorie van verbeteringswerken betrekking geldt een vast premiebedrag. Voor die werken moet u facturen voorleggen van minstens het dubbele van dit bedrag (inclusief btw). De vaste premiebedragen per bouwonderdeel vindt u hier.
Voor verbouwingswerken tegen overbewoning ligt het minimale factuurbedrag vast op 1.200 euro (inclusief btw).

Aantal aanvragen

Het aantal aanvragen is beperkt tot 3 keer in een tijdspanne van 10 jaar en u moet er rekening mee houden dat er geen twee keer een aanvraag mag worden ingediend voor werken aan hetzelfde onderdeel.

Welke werken komen in aanmerking voor de verbeteringspremie?

De Vlaamse verbeteringspremie is er voor werken aan het hoofdgebouw of aan een aanbouw met woonfunctie.

 1. Dakwerken
 2. Buitenschrijnwerk
 3. Gevelwerken
 4. Behandeling van optrekkend muurvocht
 5. Plaatsing of aanpassing van een sanitaire installatie
 6. gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de elektrische huisinstallatie
 7. werken om het risico op CO-vergiftiging te voorkomen
 8. verbouwingswerken om overbewoning tegen te gaan

En net bij het laatste “verbouwingswerken om overbewoning tegen te gaan” kan u een beroep doen op De Huissmid.

Met staalframebouw kan u zonder problemen een extra wooneenheid creëren bovenop een bestaande woning. Zo kan u kosten besparen op de toch al schaarse bouwgronden en kan er zonder veel ingrijpende aanpassingen op een lichte en snelle manier een volledige wooneenheid bijgebouwd worden.

Wilt u graag meer informatie over staalframebouw? Contacteer ons of neem eens een kijkje op onze website.

bron: www.wonenvlaanderen.be

© De Huissmid 2024